Related Articles

งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำบ้านนาซ่าว ประจำปี 2558

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

3 พฤษภาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว โทร. 0 4285 5152  

    ททท. สำนักงานเลย

    Tel. +66 4281 2812

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ชมขบวนแห่ผีขนน้ำ, ขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชน, การละเล่นพื้นบ้าน, การจุดบั้งไฟของแต่ละชุมชนใน ต.นาซ่าว


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำบ้านนาซ่าว-ประจำปี-2558--6107

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน