Related Articles

งานมหาสงกรานต์อีสาน - หนองคาย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

12 เมษายน 2558 - 16 เมษายน 2558

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานอุดรธานี

    Tel. 0 4232 5406-7

หมวดหมู่ : ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสและพระพุทธรูปสำคัญต่างๆเข้าขบวนแห่รอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและนมัสการและมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานมหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย--5918

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน