Related Articles

งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

23 มีนาคม 2558 - 3 เมษายน 2558

ข้อมูลการติดต่อ : จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4424  2102       องค์การบริหารส่วจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4426 0442

    ททท. สำนักงานนครราชสีมา

    Tel. 0 4421 3030, 0 4421 3666

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด/บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี /ถนนราช-ดำเนินนอก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซื่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เริ่มด้วยเวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงและมอบคบไฟเพื่อนำไปประกอบพิธีจุดพลุเปิดงานฯ บริเวณทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบคบไฟแก่ขบวนวิ่งคบไฟ จากทุ่งสัมฤทธิ์ วิ่งผ่าน อำเภอโนนสูง เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองนครราชสีมา สิ้นสุด ที่โรงเรียนสุขานารี เวลา 16.30 น. และ เวลา 10.20 น. มีพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี ที่วัดศาลาลอย และมีพิธีเปิดงาน ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เริ่มเวลา 17.00 น. มีขบวนแห่สักการะคุณย่าโม 5 ขบวน มีขบวนเมืองหญิงกล้า ขบวนผ้าไหมดี หมี่โคราช ขบวนปราสาทหิน ขบวนดินด่านเกวียน และขบวนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การรำบวงสรวงคุณย่าโม และการจุดพลุที่สวยงาม นอกจากนั้นมีพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วันที่ 24 มีนาคม 2558

นอกจากนี้ ภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ยังมีการประกวดมากมาย เช่น การประกวดอาหารพื้นเมือง โต๊ะโคราช การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ลานสวนอนุสรณ์สถานสวนสุรนารี การประกวดแมวโคราช การประกวดสุขภาพเด็กดี การเดินแฟชั่นผ้าไหมการกุศล การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดธิดากาชาดหลานย่าโม การประกวดสุภาพบุรุษกาชาดหลานย่าโม และยังมีการออกร้านกาชาดตลอด 12 วัน 12 คืนอีกด้วย และการแสดงมหรสพที่เวทีกลางตลอดงาน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี-งานย่าโม--5887

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน