Related Articles

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

28 ธันวาคม 2558 - 2 มกราคม 2559

ข้อมูลการติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก  โทร. 0 5376 7038

    ททท. สำนักงานเชียงราย

    Tel. +66 5371 7433, +66 5374 4674-5

หมวดหมู่ : งานไม้ดอกไม้ประดับ ,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ณ บ้านสันติคีรี  ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ชิมชาดอยแม่สลอง,  ชมดอกซากุระบาน การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานชิมชา-ซากุระบาน-อาหารชนเผ่า-ดอยแม่สลอง--6305

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน