Related Articles

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2558

ข้อมูลการติดต่อ : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โทร.0 4242 1326

    ททท. สำนักงานอุดรธานี

    Tel. +66 4232 5406-7

หมวดหมู่ : พายเรือแคนู/ล่องเรือ,งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ลำน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

การแข่งขันเรือยาวที่บึงกาฬเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2510 มีการเชิญเรื่อในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเรือจาก สปป.ลาว เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากมีการแข่งเรือแล้วภายในงานยังจัดให้มีการออกร้านแสดงสินค้า โอท็อปจากทั่วประเทศ

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานแข่งขันเรือยาวประเพณี-ไทย-ลาว-ขิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา-สยามบรมราชกุมารี--6128

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน