Related Articles

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call center 1672  

    ททท. สำนักงานเชียงใหม่ (สำนักงานชั่วคราว)

    Tel. 0 5327 6140-2

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ร่วมขบวนแห่นำน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องสักการะบูชาและน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร แล้วทำพิธีถวายสักการะ โดยคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย--6040

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน