Related Articles

งานแข่งขันซีคยัคกระบี่ เอ็นไลฟ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558

ข้อมูลการติดต่อ : สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย โทร 0 2369 1511

    ททท. สำนักงานกระบี่

    Tel. 0 7562 2163, 0 7561 2811-2

หมวดหมู่ : พายเรือแคนู/ล่องเรือ,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ อ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ และสวนสาธารณะธารา  อำเภอเมืองกระบี่

การแข่งขันพายคยัคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและเอเชียคัพแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเซิฟสกี Surf Ski Compettition และคยัคนันทนาการฝีพายคู่ Recreation Tandem Sit on Kayak boat ทั้งระดับมืออาชีพและสมัครเล่น

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานแข่งขันซีคยัคกระบี่-เอ็นไลฟ์-ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย--6023

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน