Related Articles

ประเพณีนบพระเล่นเพลง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 มีนาคม 2558 - 31 มีนาคม 2558

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0 5570 5004   ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5570 5011  

    ททท.สำนักงานสุโขทัย

    Tel. 0 5561 6228-9

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ สนามหน้าเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ชมขบวนแห่นมัสการพระบรมธาตุนครชุม ชมการออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการสาธิตการแปรรูปทางการเกษตร ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงประกอบแสง เสียง

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีนบพระเล่นเพลง--5885

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน