Related Articles

งานกระบี่เบิกฟ้า อันดามัน Krabi Bergfah Andaman Festival

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

14 พฤศจิกายน 2557 - 16 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลการติดต่อ : หอการค้าจังหวัดกระบี่  โทร. 075 - 700204  

    ททท. สำนักงานกระบี่

    Tel. +66 7562 2163, +66 7561 2811 - 2

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม,อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่

 สนุกสนานกับบรรยากาศของการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ชมขบวนแห่สีสัน Miracle of Krabi และขบวนศิลปวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ

1. เมืองแห่งสุขภาพ 

- นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ น้ำตกร้อน น้ำพุร้อนเค็ม สระมรกต

- สาธิตการทำสปาสมุนไพร การนวดรักษาตัวเอง

2. รักษ์อ่าวลึก 

- นำเสนอวิถีชีวิตของอ่าวลึกในอดีต โดยการจำลองบ้านเรือน (ขนำ) แบบโบราณ 

- นำเสนอวิถีชีวิต/การทำอาหาร/การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ รองเง็ง มวยไชยา มโนราห์ บริเวณหน้าลานบ้าน

- จำลองตลาดโบราณ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

- จำลองการแต่งกายย้อนยุค

- จำลองภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ในถ้ำผีหัวโต แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของอำเภออ่าวลึก

3. ลานตา ลันตา 

- จำลองวิถีมุสลิม บ้านร่าหมาด

- สาธิตการทำข้าวซ้อมมือ/ การตำข้าวด้วยครก

- สาธิตการทำเตยปาหนัน

- สาธิตการทำเครื่องมือประมง

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอุรักลาโว้ย

4. เมืองศิลปิน 

- นำเสนอความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง อาทิ มโนราห์ ฉลวย ประดิษฐ์ศิลป์ เป็นต้น

5. เมืองแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

- นำเสนอประเพณีที่โดดเด่น อาทิ ประเพณีกินเจ/ประเพณีแห่จาด

- จำลองตลาดเหนือคลอง ซึ่งมีความโดดเด่นด้านอาหารการกิน

6. สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว 

- นำเสนอความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนที่พักและบริการชั้นเลิศ

- โชว์การปรุงอาหารจากเชฟกระทะเหล็ก

- แข่งขันการปรุงอาหารเมนูพิเศษโดยวัตถุดิบจากกระบี่

- การแสดงดนตรี

- การจำหน่ายอาหารจากโรงแรมหรู

- จำหน่าย Package นำเที่ยว ราคาพิเศษ (เฉพาะในงาน)

7. อิ่มหนำสำราญอาหารอร่อย 

- จำหน่ายอาหารขึ้นชื่อของกระบี่

- ชิมอาหารทะเลสดๆ

8. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เน้นการนำเสนอทางวิชาการ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน”

- สาธิตกระบวนการผลิต

- จำหน่ายสินค้า OTOP

9. ชุมชนสีเขียว 

- นำเสนอความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เชิงเกษตร อุตสาหกรรม

- สาธิตการใช้พลังงานทดแทน “โลกสวยด้วยมือเรา”

- อุตสาหกรรม Zero Waste

- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

10. ห้องรับแขกเมือง 

- เล่าเรื่องเมืองกระบี่

- การแสดงภาพด้วยกระบี่บาดเลนส์

- จำลองวิถีชีวิตชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำกระบี่


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานกระบี่เบิกฟ้า-อันดามัน-Krabi-Bergfah-Andaman-Festival--5513

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน