Related Articles

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

14 มีนาคม 2558 - 15 มีนาคม 2558

ข้อมูลการติดต่อ : ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 1591 ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4568 1019  

    ททท. สำนักงานสุรินทร์

    Tel. 0 4451 4447-8

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

การแสดง แสง เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ พร้อมรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบพาแลง ท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกลำดวนกว่าห้าหมื่นต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนสี่เผ่า (ลาว เขมร กวย เยอ) 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/เทศกาลดอกลำดวนบาน-สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ--5889

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน