Related Articles

เทศกาลโคนมแห่งชาติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 มกราคม 2558 - 31 มกราคม 2558

ข้อมูลการติดต่อ : ศูนย์ท่องเที่ยวองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)โทร 0 3634 5187 ,0 3634 4926

    ททท. สำนักงานลพบุรี (ลพบุรี,สระบุรี,สิงห์บุรี)

    Tel. +66 3642 2768-9

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การสัมมนาเชิงวิชาการ ,การท่องเที่ยวฟาร์ม ชิมนม ชมฟาร์มไทย-เดนมาร์ค ,การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน ,การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ,การออกร้านชมรมคาวบอยไทย ,การประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล ,การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ,คาราวานสินค้าและมหกรรมบันเทิง

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/เทศกาลโคนมแห่งชาติ--5810

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน