Related Articles

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

25 มกราคม 2558 - 25 มกราคม 2558

ข้อมูลการติดต่อ : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0 4320 2388 - 9

    ททท. สำนักงานขอนแก่น

    Tel. 0 4322 7714-6

หมวดหมู่ : แข่งวิ่งและเดิน,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ระดับนานาชาติ

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันวิ่งประเภทมาราธอน การแข่งขันวิ่งประเภทฮาร์ฟมาราธอน การแข่งขันวิ่งประเภทมินิมาราธอน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ-ครั้งที่-12--5813

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน