Related Articles

เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2557

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

23 กันยายน 2557 - 2 ตุลาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม

    Tel. +66 3475 2847 - 8

หมวดหมู่ : อาหารและเครื่องดื่ม,ศิลปะและวัฒนธรรม,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และมีงานศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

การจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจ  ในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวจีนที่อพยพมาที่สมุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล คณะผู้จัดงานจึงได้จัดกิจกรรม ไหว้เจ้า 9 ศาล โดยจัดทำ “Passport  ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน  Passport สามารถนำไปขอรับเหรียญ “เจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก” ได้ฟรี ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง นอกจากนี้บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  นิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศิลกินเจ การแสดงเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีถือศิลกินเจ การสาธิตและฝึกอบรมการปรุงและประกอบอาหารเจ “เมนูชูสุขภาพ” เป็นต้น และยังมีการแสดงบนเวที การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเพณีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง อีกด้วย ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนท่านผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมอิ่มกาย อิ่มใจ และอิ่มบุญกับงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกิจเจสมุทรสาคร ในปีนี้


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/เทศกาลกินเจสมุทรสาคร-ประจำปี-2557--5951

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน