Related Articles

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต(รอบสอง)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

24 ตุลาคม 2557 - 1 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานภูเก็ต

    Tel. +66 7621 1036 , +66 7621 2213

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม,อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตโดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืนซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อในระหว่างประเพณีถือศีลกินผักในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก สำหรับผู้ถือศีลกินผัก มีข้อปฏิบัติ 10 ประการ ดังนี้

1. ห้ามฆ่า และ บริโภคเนื้อสัตว์

2. ห้ามกล่าวเท็จ

3. ห้ามเล่นการพนัน

4. ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

5. ห้ามลักขโมย

6. ห้ามมีเพศสัมพันธ์

7. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับและเครื่องหนัง

8. ผู้ที่อยู่ระหว่างไว้ทุกข์,หญิงมีครรภ์, หญิงมีประจำเดือน ไม่ควรร่วมพิธีกรรมใด ๆ

9. ทำความสะอาดเครื่องครัวและแยกเครื่องใช้คนละส่วนกับผู้ที่ไม่ได้ถือศีลกินผัก

10.ควรสวมชุดขาว

พิธีกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

พิธีป้างกุ้น ( พิธีเชิญทหารเพื่อรักษาปริมณฑลงาน ) พิธีกรรมชิญทหารมารักษาบริเวณงานกินผัก มี  5 ทิศ ได้แก่ หล่ำเอี๋ย คือทิศใต้ ธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์  มีทหารจำนวน 88,000 คน ปักเอี๋ย คือทิศเหนือ ธงสีดำเป็นสัญลักษณ์  มีทหารจำนวน55,000 คน ตั่งเอี๋ย คือทิศตะวันออก ธงสีเขียวเป็นสัญลักษณ์  มีทหารจำนวน99,000 คน ไซ้เอี๋ย คือ  ทิศตะวันตก ธงสีขาวเป็นสัญลักษณ์  มีทหารจำนวน 66,000 คน ตงเอี๋ย ทัพหลวง ธงสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์  มีทหารจำนวน 33,000 คน 

พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาบริเวณปริมณฑล) พิธีการเลี้ยงทหาร ซึ่งจะทำพิธี 3 ค่ำ  6 ค่ำ และ 9 ค่ำ ของงานประเพณี ประมาณ 15.00 น.จึงเริ่มพิธีจะมีการเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงทหาร  และมีหญ้าหรือพวกถั่ว เพื่อเป็นอาหารของม้า

พิธีส่งเก๊ง การสวดมนต์ โดยจะเริ่มทำการสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ เข้าประทับในอ๊าม  (ศาลเจ้า) ทำพิธีสวดวันละ 2 ครั้ง เป็นลักษณะการสวดมนต์เช้าและสวดมนต์เย็น โดยเฉพาะกลางคืนหลังจากสวดมนต์ซึ่งใช้บทสวด คือ ปักเต้าเก็ง ก็จะมีการถากส่อ คือการอ่านรายชื่อของผู้ที่เข้าร่วมกินผักต่อหน้าแท่นบูชาองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ 

พิธีป่ายชิดแช (พิธีบูชาดาว) มักจะทำในคืนก่อนพิธีอิ้วเก้ง เป็นพิธีขอพลังจากดาว เพื่ออวยพรให้คุ้มครอง ในพิธีนี้จะมีการแจกฮู๋ ( ผ้ายันต์ )

การเล่นประทัด การเล่นประทัดเพื่อต้อนรับขบวนแห่ ควรจุดประทัดและวางบนพื้นก่อนขบวนแห่มาถึง และ จุดประทัดโยนใส่ไท่เปี่ย(เสลียงเล็ก) ได้แต่ห้ามจุดประทัดใส่หนิวสั่ว (ร่มฉัตรจีน) 

พิธีอิ้วเก้ง เป็นการออกเยี่ยมขององค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ เพื่ออวยพรให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีขบวน ธงและป้ายชื่อแห่นำหน้า ต่อด้วยเสลี่ยงเล็ก( ไท่เปี๋ย ) จากนั้นเป็นขบวนของหนิ่วสั่ว(ร่มฉัตรจีน)  ตามด้วย ตั่วเหลี้ยน (เสลี่ยงใหญ่) ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ ประชาชนควรคุกเข่าและอยู่ในอาการสงบนิ่งเพื่อรับพรจากองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านไป ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้าน

พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีกรรมเพื่อชำระความสกปรกของร่างกายให้บริสุทธิ์ 

พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) ทำหลังจากพิธีลุยไฟ พิธีกรรมนี้ทำที่อ๊าม โดยผู้ที่ต้องการสะเดาะเคราะห์ตัดกระดาษเป็นรูปแทนตัวเอง พร้อมเงินตามศรัทธาและต้นกุ๊ยฉ่าย 1 ต้น เดินข้ามสะพาน ให้ผู้ประทับทรงประทับตราด้านหลังของเสื้อที่สวม เรียกว่า ต๊ะอิ่น หมายถึงผู้ที่ผ่านการสะเดาะห์เคราะห์แล้ว

พิธีส่งพระ ทำในวันสุดท้ายของงานกินผัก ตอนกลางคืนจะมีการส่งองค์หยกฮ๋องซ่งเต่ ซึ่งมักส่งกันที่หน้าเสาโกเต้ง ก่อนห้าทุ่ม กลับสวรรค์ หลังจากนั้น ก็มีการส่งองค์กิ้วฮ๋องไต่เต่ (หลายอ๊ามจะส่งที่ชายทะเลสะพานหิน เมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตู ไฟทุกดวงในอ๊าม (ศาลเจ้า)  ต้องดับสนิทและปิดประตูใหญ่วันรุ่งขึ้นทุกอ๊าม (ศาลเจ้า) จะพิธีลงเสาโกเต้ง และสิ้วกุ้น ( เชิญทหารกลับกรมกอง)

ข้อมูลเพิ่มเติม www.phuketemagazine.com


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต-รอบสอง--5790

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน