Related Articles

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2557

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

4 มิถุนายน 2557 - 8 มิถุนายน 2557

ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208 , 0 3441 3853

    ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม

    Tel. +66 3475 2847 - 8

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

  เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดสมุทรสาคร อาจกล่าวได้ว่าชาวสมุทรสาครทุกคนต้องมากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งชาวไทย ชาวจีน ผู้คนจากหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งมักขอพรบนบานให้มีความสุขความเจริญ และเดินทางปลอดภัยทุกครั้งไป ด้วยความเคารพและความศรัทธาอันใหญ่ยิ่ง  จึงได้เกิดงาน   “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา  ในปีนี้พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ จะมีขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประทับเกี้ยว พร้อมอัญเชิญประทับในเรือประมงแห่ไปทางน้ำ ข้ามแม่น้ำท่าจีนและแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย รวมทั้งมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีเปลี่ยนธูปตลอดเส้นทางขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนแห่ทางบกประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก โดยในปีนี้แต่ละหน่วยงานจะตกแต่งขบวนเข้าร่วม “ประกวดขบวนแห่” ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะสร้างสีสันให้เป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางน้ำและทางบก ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย สำหรับวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 ในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อมการผัดหมี่สิริมหามงคลแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วย ภายในงานยังมีการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี งิ้ว ลิเก ตลกและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ชมฟรีตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร-ประจำปี-2557--5779

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน