Related Articles

แนะดัน 4 ภาคส่วนรับมือเออีซี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

แนะดัน 4 ภาคส่วนรับมือเอสภาหอฯ เตือน 4 ภาคส่วน ธุรกิจ การเมือง ราชการ และสังคม ต้องก้าวพร้อมกัน ไทยถึงไม่ถอยหลังเมื่อเข้าสู่เออีซี

 

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ AEC Prompt สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในหัวข้อ “โอกาสหรือวิกฤตของไทยภายใต้การเปิดเออีซี และความสามารถการแข่งขันด้านการค้าไทยภายใต้เออีซี ความสามารถแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)” นั้นจำเป็นที่ 4 ภาคส่วน คือ ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคสังคม ต้องร่วมประสานการทำงานและเดินหน้าไปพร้อมกัน

 

ขณะที่ปัจจุบัน มีเพียงภาคเอกชนเท่านั้นที่ตื่นตัว แต่ 3 ภาคส่วน คือ ภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคสังคม ที่ขณะนี้ประเทศไทยยังช้าอยู่มาก ภาครัฐยังไม่รู้จักเออีซี ภาคกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับยังไม่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

ทั้งนี้ หาก 3 ภาคส่วนไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือ จากนี้ต่อไปแม้ไทยจะไม่ถอยหลัง แต่ตำแหน่งของไทยในเออีซีจะคงอยู่ในจุดเดิม ขณะที่คู่แข่งหรือสมาชิกเออีซีอื่นๆ เขาจะเดินหน้าและแซงไทยไปในที่สุด เนื่องจากการเมืองคือตัวถ่วงของการเดินหน้าการพัฒนาประเทศ

 

“รัฐบาลไม่เคยพูดถึง 2 มาตราที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ คือ มาตรา 83 มาตรา 84 ทุกเรื่องมุ่งประเด็นที่การ แก้ไขรัฐธรรนูญ” นายพรศิลป์ กล่าว

 

สำหรับเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 2555 มีปัจจัยที่ต้องจับตาคือน้ำมันปรับขึ้น และสินค้าเกษตรกับอาหารราคายังอยู่ในระดับสูงเผยแพร่โดย ศูนย์ข่าวอาร์เอสยูนิวส์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน