Related Articles

งานประเพณีปอยส่างลอง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 เมษายน 2557 - 9 เมษายน 2557

ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2016  

    ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

    Tel. +66 5361 2982-3

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีบวชเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงฆ์มากกว่าการบวชพระโดยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองรายละเอียด ดังนี้

• วันแรกเรียกว่า “วันรับส่างลอง”โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว สวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า ""ส่างลอง"" ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรับศีลรับพรและไปตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ

• วันที่สองเรียกว่า “วันแห่ครัวหลู่” มีการแห่สางลองกับเครื่องไทยทานจากวัดม่วยต่อไปตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ “ตะแปส่างลอง” มีกลดทอง หรือ “ ทีคำ” แบบพม่ากันแดด 

• วันที่สาม เรียกว่า “วันข่ามส่าง” เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานประเพณีปอยส่างลอง--5441

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน