Related Articles

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2557

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

9 พฤษภาคม 2557 - 11 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานอุบลราชธานี

    Tel. +66 4524 3770 , +66 4525 0714

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ สวนสาธารณพญาแถน และ เขตเทศบาลเมืองยโสธร

ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้จะพัฒนารูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง หรือเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟกับริวเซอิ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันครบรอบ 20 ปี นอกจากนี้้ยังขยายเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และเกาหลี อีกด้วย

กำหนดการงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี  2557

-------------------------------------------------

วันจันทร์ที่  5  พฤษภาคม  2557 - วันพฤหัสบดีที่  8  พฤษภาคม  2557

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

- มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ  บริเวณจัดงาน

เวลา 19.00-21.00 น.

- การฝึกซ้อมขบวนรำเซิ้ง  ณ  สถานที่จริงของคณะบั้งไฟ 9 คุ้มวัด

- การแสดงงานสมโภช ประเพณีบุญบั้งไฟ  ณ  เวทีการแสดงและมหกรรมอาหาร

วันศุกร์ที่  9  พฤษภาคม  2557

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

- คณะบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟโบราณ ติดตั้งรถบั้งไฟจอดตามแนวถนนแจ้งสนิทด้านทิศเหนือจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงหน้าศาลจังหวัดยโสธร

เวลา 15.00-18.00 น. 

- การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟประเภทประชาชนและเยาวชน ณ  เวทีกองอำนวยการ

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

- การประกวดกองเชียร์  ณ  บริเวณตามแนวถนนแจ้งสนิท

-  การประกวดธิดาบั้งไฟโก้  ณ  เวทีกองอำนวยการ

-  มหกรรมอาหาร การแสดงของนักเรียน สลับศิลปินรับเชิญ ณ  เวทีบริเวณจัดมหกรรมอาหาร

วันเสาร์ที่  10  พฤษภาคม  2557  

เวลา 07.00 น. 
- รถบั้งไฟสวยงามและขบวนรำเซิ้ง ขบวนรีวิวพร้อมกันที่จุดกำหนดเพื่อเตรียมขบวนแห่

เวลา 07.30 น.
- พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธรไปยังกองอำนวยการจัดงาน   

เวลา 08.00 น. 
- ประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงกองอำนวยการจัดงานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

เวลา 08.09 น. 
- ประธานในพิธีเปิดงานขึ้นบนเวทีกองอำนวยการและเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสร็จแล้วประธานในพิธีไปที่แท่นรับคำกล่าวรายงาน

-   ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานจัดงานต่อประธานในพิธี

-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดและลั่นฆ้องชัยเปิดงาน จำนวน  3  ครั้ง

-  ขบวนมเหศักดิ์ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ พร้อมขบวนอื่นๆ เคลื่อนขบวนผ่านหน้ากองอำนวยการ ทำการแสดง ตามจุดกำหนดไปจนถึงวัดศรีไตรภูมิจนครบทุกคณะ  

เวลา 12.00 น. 
- ประธานในพิธีร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการจัดงานและแขกจากประเทศญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม และเกาหลี เสร็จแล้ว  ชมการประกวดขบวนแห่ จนครบทุกคณะ   
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  

-  มหกรรมอาหาร การแสดงของนักเรียนสลับศิลปินรับเชิญ  ณ  เวทีบริเวณจัดมหกรรมอาหาร

-  มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ  บริเวณจัดงาน

-  เตรียมเข้าสู่บรรยากาศงานพาแลง แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว และเกาหลี  ณ  อาคารศูนย์ OTOP (สวนสาธารณะพญาแถน)

เวลา 19.00 น.

- ประธานในพิธีงานพาแลง เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานพาแลง

-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

-  พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำปี  2557

-  นายกเทศมนตรีเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว  และเกาหลี กล่าวแสดงความรู้สึก

-  ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดง

-  ชมการจุด บั้งไฟแสงสี พลุตะไล ฯลฯ

-  เสร็จสิ้นกิจกรรมงานพาแลง

วันอาทิตย์ที่  11  พฤษภาคม  2557 

เวลา 07.00 น. 

- คณะบั้งไฟจุดแข่งขันประเภทต่างๆ รายงานตัวต่อคณะกรรมการ

เวลา 08.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร  จุดบั้งไฟเสี่ยงทายบั้งไฟปฐมฤกษ์ และจุดบั้งไฟโบราณ

-  เริ่มการแข่งขันบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟแสนขึ้นสูงตามสูจิบัตร

-  การจุดบั้งไฟของต่างประเทศ 

-  เตรียมพิธีมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี และการประกวดกองเชียร์

เวลา 16.00 น.

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงกองอำนวยการจุดบั้งไฟ และชมการจุดบั้งไฟแสนบั้งสุดท้าย

-  ประธานในพิธี นำหัวหน้าคณะบั้งไฟที่ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม  ประจำปี  2557  เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ  แท่นประดิษฐานถ้วยรางวัล เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

-   พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดแข่งขันบั้งไฟ ประเภทต่างๆ เสร็จแล้วกล่าวปิดงาน

-   ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะบั้งไฟ และคณะ อื่นๆ ที่ได้รับรางวัล

-   เสร็จพิธี

-------------------------------------------------

 หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร-ประจำปี-2557--5195

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน