Related Articles

ประเพณีถือศีลกินผัก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

23 กันยายน 2557 - 2 ตุลาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม   โทร.0 7521 9434 ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย     โทร.0 7521 0701

    ททท. สำนักงานตรัง

    Tel. +66 7521 5867, +66 7521 1058 , +66 7521 1085

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าไต่เซี่ยฮุดโจ้ว

ร่วมรักษาศีล งดรับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์  พร้อมนุ่มขาวห่มขาวเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน  มีกิจกรรมหลักดังนี้ ในตอนกลางคืนที่ศาลเจ้าจะจัดให้มีพิธีลุยไฟ  พิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  ไต่บันไดมีด เป็นต้น ขบวนแห่พระออกเที่ยว หรือ เยี่ยมประชาชนตามบ้านเรือน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีถือศีลกินผัก--5285

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน