Related Articles

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

7 กุมภาพันธ์ 2557 - 8 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลการติดต่อ : ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5311 2618,0 5327 6471

    ททท. สำนักงานเชียงใหม่

    Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

หมวดหมู่ : งานไม้ดอกไม้ประดับ ,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาดอ.เมือง จ. เชียงใหม่

การออกร้านจำหน่ายดอกไม้ประดับนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่--5163

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน