Related Articles

การแข่งขันสมุยไตรแอทลอน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี

    Tel. +66 7728 8818-9

หมวดหมู่ : แข่งไตรกีฬา

ระดับงาน : ระดับนานาชาติ

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันสมุยไตรแอทลอนได้นำเอากีฬา 3 ประเภทเพื่อใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง โดยจะใช้เส้นทางถนนสายหลัก และถนนสายรอง ของอำเภอเกาะสมุยเพื่อให้นักกีฬาได้ชมธรรมชาติ 2 ข้างทางไปด้วย สร้างความชื่นชอบให้กับนักกีฬาที่มาจากประเทศต่างๆ

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/การแข่งขันสมุยไตรแอทลอน--5436

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน