Related Articles

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

12 มกราคม 2557 - 20 มกราคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4482 2502  

    ททท. สำนักงานนครราชสีมา

    Tel. +66 4421 3666, +66 4421 3030

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ พระยาภักดีชุมพล หรือ    เจ้าพ่อพญาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิ อันเป็นที่รักและเคารพต่อชาวชัยภูมิและจังหวัดข้างเคียง  อีกทั้งเพื่อน้อมถวายสักการะ แด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าพ่อพญาแล และเพื่อให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาแล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่มีความสำคัญและพลาดไม่ได้ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้าง แด่เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน การจัดพิธีถวายช้างเป็นการถวายช้างจริง จำนวน 9 เชือก  โดยให้ผู้ที่ถวายช้างใช้ตะขอช้างถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล(สอบถามความประสงค์ได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ(กลุ่มงานความมั่นคง) โทรศัพท์ 0 4482 1433 ในอัตราเชือกละ 2,500 บาท โดยจะได้รับเหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่น "เจ้าเมือง” 1 ชุด จำนวน 3 เหรียญ พร้อมเสื้อ "ภูมิใจ ชัยภูมิ” และรับบัตรที่นั่งชม แสง สี เสียง "ตำนานเมืองชัยภูมิ”) พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่      ชมความสวยงามของขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน(เริ่มวันที่     12 มกราคม 2557 เวลา 04.45 น.เป็นต้นไป)  สุดยอดการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานเมืองชัยภูมิ” การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมและเชียร์กับสาวงามในการประกวดธิดาพญาแล(รอบชิงในวันที่ 17 มกราคม 2557)  การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง(ตอลด 9 วัน 9 คืน) ร่วมลุ้นโชคกับสลากกาชาดรับของรางวัล รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมามาย


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ--5086

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน