Related Articles

แสดงแสง สี เสียงและนาฏกรรมพื้นบ้าน ?อรดีมายา...ตำนานปุฮาณปราสาทภูเพ็ก? ครั้งที่ 1

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

20 ธันวาคม 2556 - 21 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานนครพนม

    Tel. +66 4251 3490-1

หมวดหมู่ : ศิลปะการแสดง,ละครเวที

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ปราสาทภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

เพื่อประชาสัมพันธ์ปราสาทภูเพ็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ ที่ให้ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี

ปราสาทภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร เป็นศาสนสถานสร้างในยุคขอมเรืองอำนาจ ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวปี พ.ศ. 1743 – 1763 โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาภูเพ็ก เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน สูงจากระดับน้ำทะเล 520 เมตร ถือเป็นปราสาทที่มีความยาวที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นปราสาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่าปราสาทหินพนมรุ้ง (350 เมตร) และปราสาทนครธม ของกัมพูชา (209 เมตร)  มีบันไดขอมโบราณขึ้นสู่ตัวปราสาท จำนวน 495 ขั้น ถือเป็น  1 ใน 5 ของปราสาทศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยที่มีความเชื่อโบราณว่าเป็นประตูมิติทางกาลเวลาที่จะสามารถเดินทางไปสู่ดินแดนเทพเจ้า โดยมีรูปร่างเหมือนเขาพระสุเมรุ ตามคติในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อให้เห็นดวงอาทิตย์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังค้นพบว่าปราสาทภูเพ็กมีการใช้สุริยะปฏิทิน (ปฏิทินมหาศักราชของขอมโบราณ) เป็นปฏิทินที่ใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์เข้ามาช่วยในการคำนวณหาวันสำคัญที่จะประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ไปยังราศีต่างๆ 

 

 

-2-

ปราสาทภูเพ็กยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตำนานอุรังคนิทาน ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมสาวกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย เสด็จมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนคร ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันสร้างปราสาทระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ไว้ว่าเป็น “ตำนานอุรังคนิทาน ปราสาทอรดีมายา” (เรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งกันสร้างปราสาทระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้เสร็จภายในคืนเดียวเพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุให้สถิตย์เป็นศรีแก่เมืองโดยฝ่ายหญิงนั้นใช้กลอุบายแต่งกายยั่วยวนลวงชายหนุ่มให้หลงไหล จนทำให้ฝ่ายชายสร้างปราสาทไม่สำเร็จ)

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม กล่าวว่า “ปราสาทภูเพ็กเป็นปราสาทที่มีความสำคัญ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ดาราศาสตร์ และความเชื่อ โดยมีความมหัศจรรย์ที่น่าค้นหาอยู่มากมายจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส พร้อมร่วมย้อนรอยตำนานขอมที่มีมานานกว่าพันปี ชมการแสดงแสง สี เสียง ที่มีความไพเราะของบทเพลงความสวยงามของเครื่องแต่งกาย ความตระการตาของฉากที่ผนวกวัฒนธรรมขอมโบราณและวัฒนธรรมล้านช้างเข้าไว้ด้วยกันในการแสดงชุด “อรดีมายา...ตำนานปุฮาณปราสาทภูเพ็ก”ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นอกจากนั้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ยังมีกิจกรรมการชมดาวหาง ISON ที่จะขึ้นทางทิศตะวันออกของพระธาตุภูเพ็กพิธีประพรมน้ำพุทธมนต์ รับวัตถุมงคล ของที่ระลึก และชมปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ "ปฏิบัติการกาลิเลโอ" (Operation Galileo)โดยอาจารย์สรรสนธิ บุญโญทยาน นักพิภพวิทยา และทีมงาน “พยัคฆ์ภูเพ็ก


ที่มา :

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน