Related Articles

กูรูมอง AEC เป็นโอกาสดีของไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานบรรยายเรื่อง AEC & GMS and New Investment Opportunity ว่า ในการเปิดเสรีอาเซียน 10 ประเทศนั่น จะเห็นได้ว่าไทยอยู่ตรงกลางของภูมิภาคซึ่งมีความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ในเรื่องของการเดินทางเชื่อมต่อสู่ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันปัจจุบันตลาดของไทยเป็นตลาดที่ดีกว่าประเทศอื่น แต่มีปัญหาในเรื่องของแรงงานและไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มากพอดังนั้น ไทยต้องขยายการผลิตออกไปสู่ประเทศต่างๆ ซึ่งทางฝั่งชายแดนของไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง และไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของเงินทุนที่มีมาก โดยรวมแล้วในอนาคตอาเซียนจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย


กูรูมอง AEC เป็นโอกาสดีข

จากการที่สหรัฐฯ ออกมาตการ QE3 ไม่มีผลกระทบต่อไทย แต่เป็นการช่วยให้สหรัฐฯไม่ทรุดตัวรวมทั้งเศรษฐกิจโลกด้วยขณะเดียวกัน ทาง กนง. ตอนนี้กำลังดูเรื่องของเงินทุนไหลเข้าและเรื่องสินเชื่อของไทยมองว่า อัตราดอกเบี้ยจากนี้ จะอยู่ในระดับคงตัวหรือลดลงเท่านั้น” นายณรงค์ชัย กล่าว

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจดทะเบียนและสภาหอการค้าได้มีความตื่นตัวในเรื่องการเปิดเสรีอาเซียนมาก ซึ่งโดยภาพรวมแล้วไทยมีความพร้อมในอุตสาหกรรมพื้นฐานต่างๆและมีสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพสูง เป็นการนำร่องที่ดีในเรื่องการเปิดเสรีอาเซียน ส่วนประเทศที่มีความน่าสนใจเข้าไปลงทุนนั้น คือ พม่าอินโดนีเซีย ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเวียดนาม แต่ที่ยังน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยในเรื่องการเปิดเสรีนั้น ในเรื่องภาษา รวมทั้งการที่ภาครัฐต้องอบรมและสร้างแรงงานที่สามารถออกไปสู่ประเทศอื่นๆได้ เพราะส่วนใหญ่ธุรกิจในไทยเป็นธุรกิจขนาดเล็กในแบบครอบครัวภาครัฐต้องเข้ามาบริหารจัดการส่งเสริมธุรกิจเหล่านี้ขณะที่เรื่องภาษีก็จะมีผลต่อการแข่งขันด้วยเช่นกัน

นายอุดมศักดิ์ โศภนกิจ ที่ปรึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มองว่า AEC เป็นโอกาศที่ดีของคนไทย แต่ยังมีอุปสรรคเรื่องภาษาที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นและน่ากังวลคือมีการย้ายเงินทุนและเข้าไปเทกโอเวอร์กิจการ ขณะที่ทางสหพัฒน์ มีแผนที่จะออกไปต่างประเทศโดยใช้ฐานการผลิตในไทยเป็นหลักและเน้นการผลิตสินค้าที่เข้าถึงความต้องการของประเทศให้มากขึ้น โดยมองว่า เศรษฐกิจประเทศเวียดนามมีความสนใจในอนาคต อีกประเทศคือพม่า ซึ่งมีการค้าทางชายแดนระหว่างไทยเป็นหลัก แต่การไปลงทุนในพม่านั้นยังคงต้องมองให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายในการทำธุรกิจ

ที่มา : ASTVผู้จัดการรายวัน

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน