Related Articles

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 พฤษภาคม 2557 - 31 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานระยอง

    Tel. +66 3865 5420-1, +66 3866 4585

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จ.ระยอง

มีการจัดให้มีขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ มีการประกวดผลไม้ การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง--5149

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน