Related Articles

เทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี ประจำปี 2556

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : ถ.รอบวัดพระธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   

    ททท. สำนักงานลพบุรี

    Tel. +66 3642 2768-9

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,การถ่ายภาพ

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ่ายภาพ,ชมวิว,นั่งรถรางหรือขี่จักรยานชมทุ่งทานตะวันภายในบรรยากาศหุบเขาทานตะวัน,จำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกิจกรรมทางทหาร อาทิการยิงปืนพายเรือยางและศึกษาการดำรงชีพในป่า


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/เทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรี-ประจำปี-2556--4933

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน