Related Articles

งานสืบสานตำนานไทยลื้อ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 กุมภาพันธ์ 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลการติดต่อ : สมาคมไทลื้อ อ.เชียงคำ โทร. 0 5445 1333, 08 1287 4119

    ททท. สำนักงานเชียงราย

    Tel. +66 5371 7433, +66 5374 4674-5

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ วัดพระธาตุสบแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ชมขบวนแห่ไทลื้อ สาธิตอาหารไทลื้อ การแสดงทางวัฒนธรรม และการขับลื้อ


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานสืบสานตำนานไทยลื้อ--5139

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน