Related Articles

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

2 พฤศจิกายน 2556 - 3 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 0 4468 1019 เทศบาลตำบลสตึก  โทร. 0 4461 3315

    ททท. สำนักงานสุรินทร์

    Tel. +66 4451 4447

หมวดหมู่ : พายเรือแคนู/ล่องเรือ,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอสตึก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ด้วยเดิมชาวอำเภอสตึก อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งมีเรือเป็นพาหนะสัญจรและเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในด้านการ          ทำการเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งชีวิตนี้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านจะนำเรือมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเรื่อยมาจนปัจจุบัน

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอสตึก เทศบาลตำบลสตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ททท. กำหนดจัดงาน “ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์” ประจำปี 2556 ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ, ขบวนพาเหรดช้าง, การแข่งขันช้างว่ายน้ำ, การแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ                 พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, การแข่งขันเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, การแข่งขันเรือไม้ขนาดเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการแข่งขันเรือท้องถิ่น ไม่เกิน 36 ฝีพายชิงถ้วยเกียรติยศ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ 

• เพลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาแห่งใหม่พร้อมแคมป์พักแรม พร้อมกิจกรรมสนุกๆมากมาย อาทิให้อาหารแกะและม้าแคระ กิจกรรมปืนหน้าผา ขับรถ ATV พายเรือพายัค และอื่นๆอีกมากมาย

• New I-Mobile Stadium อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชมสนามสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทยและยังได้บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลก ที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลก

• ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สักการะขอพรพร้อมชมเสาหลักเมืองแฝดแห่งเดียวในประเทศไทย

• วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ขอพร “พระสุภัทรบพิตร”สีทองสุกปลั่ง องค์ใหญ่ บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว อีกทั้งเป็นที่ศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมืองอย่างผลของต้นโยนีปีศาจ พันธุ์ไม้เฉพาะที่หาพบได้บริเวณภูเขาไฟ


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ--4922

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน