Related Articles

ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

20 ตุลาคม 2556 - 27 ตุลาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร.07-521-8159 ต่อ 5

    ททท. สำนักงานตรัง

    Tel. +66 7521 5867, +66 7521 1058 , +66 7521 1085

หมวดหมู่ : นิทรรศการ,ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง

เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดขนมธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11

- ร่วมทำบุญและชมเรือพระ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้  การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา  การแสดงมหรสพ   การจำหน่ายสินค้า OTOP


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง--4874

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน