Related Articles

ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ปี 2556

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

4 ตุลาคม 2556 - 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม

    Tel. +66 3475 2847 - 8

หมวดหมู่ : อาหารและเครื่องดื่ม,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

บริเวณท่าฉลอม-มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน มีชาวจีนอพยพเข้ามาทำมาค้าอยู่อาศัย นำขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่ รวมทั้งสร้างศาลเจ้าขึ้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจำนวนมาก สืบต่อมาถึงปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสมุทรสาครจึงมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังคงยึดถือและรักษาประเพณีอันดีงามไว้ โดยในปีนี้ เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ชมรมผู้ประกอบการอาหารเจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณี “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2556 ร่วมเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา ทรงประทับในหัวใจประชาชน” ขึ้น

ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผักผลไม้ และธัญพืช ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ในแต่ละปีจึงมีผู้บริโภคอาหารเจจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังนิยมไปไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จึงจัดให้มีกิจกรรม ไหว้เจ้า 9 ศาล ตามเส้นทางใน “Passport ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เส้นทางบุญ หนุนมงคลชีวิต และเมื่อประทับตราศาลเจ้า ครบทั้ง 9 ศาลแล้ว สามารถนำไปขอรับเหรียญ “เจ้าแม่กวนอิม” ได้ฟรี (จำนวน 12,000 เหรียญเท่านั้น) โดยขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร , ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

นอกจากนี้บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ริมแม่น้ำท่าจีน มีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมการแสดงต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” , นิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมจีน , การแสดงจากศิลปินมืออาชีพและเยาวชน , นิทรรศการสาธิตศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น การชงชา การเขียนพู่กัน การตัดกระดาษ จากสถาบันขงจื้อ ม.ราชภัฎสวนดุสิต และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เทศกาลกินเจในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เป็นต้น


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ไหว้เจ้า-9-ศาล-เทศกาลกินเจสมุทรสาคร-ปี-2556--5080

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน