Related Articles

ประเพณีแห่พระแข่งเรือ.. ขึ้นโขนชิงธง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

19 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองหลังสวน โทร 077-541069 ต่อ 204

    ททท. สำนักงานชุมพร

    Tel. +66 7750 1831-2 ,+66 7750 2775-6

หมวดหมู่ : ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

"ขึ้นโขนชิงธง"การแข่งขันเรือยาวของชาวหลังสวนมีเอกลักษณ์โดดเด่นต้นฉบับหนึ่งเดียวในสยามที่มีตัดสินผลแพ้หรือชนะโดยการขึ้นโขนชิงธงเพื่อชิงธงชัยงานแห่พระแข่งเรือ"ขึ้นโขนชิงธง"เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปีจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีปพุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำจึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน และต่อมาเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือ


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีแห่พระแข่งเรือ-ขึ้นโขนชิงธง--4877

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน