Related Articles

งานแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

24 สิงหาคม 2556 - 25 สิงหาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : เขื่อนภูมิพล โทรศัพท์ 0-5554-9509  

    ททท. สำนักงานตาก

    Tel. +66 5551 4341 -3

หมวดหมู่ : ขี่จักรยาน

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

โดยแบ่งเป็นประเภท

- เสือภูเขานานาชาติ Cross Country

- เสือภูเขาทางไกล

- เสือภูเขาสมัครเล่น Cross Country

- เสือภูเขาครอบครัว 

- เสือภูเขาแรลลี่

รุ่นและกำหนดการแข่งขัน "เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่12" ประจำปี 2556

 

วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

1. ประเภทเสือภูเขาทางไกล วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 08:00 น.

1.1 รุ่นชายทั่วไป

1.2 รุ่นชายอายุไม่เกิน 18 ปี

1.3 รุ่นชายอายุ 30-39 ปี

1.4 รุ่นชายอายุ 40-49 ปี

1.5 รุ่นชายอายุ 50-59 ปี

1.6 รุ่นชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

1.7 รุ่นหญิงทั่วไป

1.8 รุ่น หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป

 

2. ประเภทเสือภูเขานานาชาติ แข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 08:00 น.

2.1 รุ่นชายทั่วไป

2.2 รุ่นชายอายุ 30-39 ปี

2.3 รุ่นชายอายุ 40-49 ปี

2.4 รุ่นชายอายุ 50 ปีขึ้นไป

 

3. ประเภทเสือภูเขานานาชาติ สมัครเล่น วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 น.

3.1 รุ่นชายทั่วไป

3.2 รุ่นชายอายุไม่เกิน 15 ปี

3.3 รุ่นชายอายุไม่เกิน 18 ปี

3.4 รุ่นชายอายุ 30-39 ปี

3.5 รุ่นชายอายุ 40-49 ปี

3.6 รุ่นชายอายุ 50-59 ปี

3.7 รุ่นชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

3.8 รุ่นหญิงทั่วไป

3.9 รุ่นหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี

3.10 รุ่นหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป

 

4. ประเภทเสือภูเขานานาชาติ ครอบครัว วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 น.

4.1 รุ่นพ่อหรือแม่ - ลูกชาย ลูกอายุไม่เกิน 12 ปี

4.2 รุ่นพ่อหรือแม่ - ลูกสาว ลูกอายุไม่เกิน 12 ปี

4.3 รุ่นพ่อหรือแม่ – ลูกชาย ลูกอายุไม่เกิน 15 ปี

4.4 รุ่นพ่อหรือแม่ – ลูกสาว ลูกอายุไม่เกิน 15 ปี 

 

5. ประเภทเสือท่องเที่ยว วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 14:00 น.

 

5.1 ประเภทเสือคู่รัก

5.2 ประเภทเสือหมู่

5.3 ประเภทเสือลำบาก

*** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ***

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ--4762

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน