Related Articles

ปาฏิหาริย์ ตำนานเมืองอ่างทอง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

19 กรกฎาคม 2556 - 21 กรกฎาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Contact Center 1672

    ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

    Tel. +66 3553 6030,+66 3553 5789,+66 3553 6189

หมวดหมู่ : ศิลปะการแสดง,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ บริเวณหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ชมการแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสมที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญมาแต่โบราณและแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทางจิตใจความเป็นอยู่ของชาวอ่างทองที่รักหวงแหนผืนแผ่นดินซึ่งผูกพันกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสุขสงบร่มเย็นใต้ฟ้าพระบารมีองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวม 9 องก์ โดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ ระบบการฉายภาพบนม่านน้ำ เลเซอร์ ไพโรเทคนิคโดย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดตลาดย้อนยุคภาคกลาง จำหน่ายสินค้า OTOP เด่นของจังหวัดอ่างทอง การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทอง


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ปาฏิหาริย์-ตำนานเมืองอ่างทอง--5010

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน