Related Articles

พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

23 กรกฎาคม 2556 - 23 กรกฎาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ : ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น 3 ถ.สุพรรณ - ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

    ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

    Tel. +66 3553 6030,+66 3553 5789,+66 3553 6189

หมวดหมู่ : ศิลปะและวัฒนธรรม,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุทางเรือ จากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ไปจนถึงวัดบรมธาตุวรวิหาร  ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นการสักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นโดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาท เชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคลกับตนเอง

วัดพระบรมธาตุวรวิหารมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ มีอายุกว่า 700 ปี


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ณ-วัดบรมธาตุวรวิหาร--5003

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน