Related Articles

งานประจำปีทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

1 ธันวาคม 2556 - 15 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานอุดรธานี

    องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์  0 4224 4393-5, 0 4224 4798

    Tel. +66 4232 5406-7

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ขบวนแห่บายศรีวัฒนธรรมดีศรีอุดรโดยมีการแบ่งกลุ่มอำเภอทั้ง 20 อำเภอออกเป็นกลุ่มๆขึ้นอยู่กับพื้นที่ในแต่ละโซนนอกจากนี้ก็ยังขบวนแห่ของหน่วยราชการและสถานศึกษาพร้อมกับการแสดงและการละเล่นมังกรทองขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่โล้วโก๊ะของศาลเจ้าปู่-บ่าซึ่งเป็นสถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเป็นอย่างมากโดยกำหนดการจัดงานจำนวน 15 วัน 15 คืน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานประจำปีทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี--4971

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน