Related Articles

งานไหลโคมล่องโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

1 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี

    ททท.สำนักงานอุบลราชธานี

    Tel. +66 4524 3770 , +66 4525 0714

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีได้นำโคมนักษัตรจากกรุงเทพมหานครมาประดับตกแต่งร่วมประชันความสวยงามกับโคมในท้องถิ่นเพื่อสร้างสีสันภายในงานนอกจากนี้มีการแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นดวงไฟการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสินค้าชุมชนจะนำนักท่องเที่ยวปล่อยโคมไฟให้ลอยขึ้นเหนือลำน้ำโขงเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานไหลโคมล่องโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม--4958

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน