Related Articles

ประเพณีอัฐมีบูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

24 พฤษภาคม 2556 - 1 มิถุนายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานแพร่

    34/130 -131 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 

    Tel. +66 5452 1118

หมวดหมู่ ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

งานอัฐมีบูชานับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ ที่มีการจัดงานสืบต่อกันมาช้านานกว่า 50 ปี มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีการรักษาประเพณีนี้ไว้ เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าหากได้มีโอกาสร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมาก

กิจกรรมภายในงานวันอัฐมีบูชา เริ่มต้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา มีพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชารอบพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  ในวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2556 มีกิจกรรมลานเทศน์ - ลานธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา และในวันสุดท้าย คือวันที่ 1 มิถุนายน 2556 วันอัฐมีบูชา มีพิธีห่มผ้าพระธาตุ มีพิธีสลากภัต และมหรสพสมโภช และไฮไลท์สำคัญเวลา    19.00 น. มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง การแสดงมวยพื้นบ้าน การแสดงลิเก คณะวาสนาดาวลอย 

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีอัฐมีบูชา--4652

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน