Related Articles

แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขงและงานมหกรรมของดีเมืองแพร่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อาหารและเครื่องดื่ม,งานแฟร์ และเทศกาล

9 พฤษภาคม 2556 - 13 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานเชียงใหม่

    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่  โทร. 0 5451 1118 

    Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

หมวดหมู่ อาหารและเครื่องดื่ม,งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ ศูนย์ประชุม และแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้า และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และกระตุ้นตลาดทั้งภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศ GMS และอาเซียน 

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าเด่นจากทั่วประเทศรวมกว่า 300 คูหา การจัดแสดงนิทรรศการผ้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และประเทศในกลุ่ม GMS การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง โดยนาย / นางแบบกิตติมศักดิ์ และมืออาชีพชื่อดัง ลิ้มรสอาหารจานเด็ดจากหลายจังหวัด ของฝากจากทุกภูมิภาค สัมมนาเรื่อง “ผ้าพื้นเมืองไทย ก้าวไกลสู่ GMS และ AEC” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ชมผลงานการประกวดออกแบบผ้าพื้นเมืองหลากหลายประเภท ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืน อาทิ เอดดี้ ตลาดแตก, ไม้เมือง, วิฑูรย์ ใจพรหม, เหินฟ้า หน้าเหลี่ยม, และตู่ ดารณี


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/แพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขงและงานมหกรรมของดีเมืองแพร่--4966

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน