Related Articles

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศิลปะและวัฒนธรรม,งานแฟร์ และเทศกาล

23 พฤษภาคม 2556 - 24 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานขอนแก่น

    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โทร. 0 4382 1354  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   โทร. 0 4381 6061 - 4  เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164 

    Tel. +66 4324 4498-9

หมวดหมู่ ศิลปะและวัฒนธรรม,งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ บริเวณองค์พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

กิจกรรม 

ชมขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนบั้งไฟ การประกวดเซิ้งบั้งไฟ  และพิธีบวชชีพราหมณ์

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โทร. 0 4382 1354 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โทร. 0 4381 6061 - 4 

เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู--4964

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน