Related Articles

งานเทศกาลลอยกระทงบางกอกใหญ่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

17 พฤศจิกายน 2556 - 17 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ

        กองสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์: ๖๖ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐    

    Tel. +66 2250 5500

หมวดหมู่ ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าการประดับไฟฟ้าส่องสว่าง ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากิจกรรมส่งเสริมร่วมบรรยากาศประเพณีลอยกระทงสัมผัสบรรยากาศพิเศษสุดของงานลอยกระทงในแบบฉบับกรุงรัตนโกสินทร์การแสดงทางวัฒนธรรมกิจกรรมสาธิตการทำกระทงสาย กระทงดอกไม้สด

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานเทศกาลลอยกระทงบางกอกใหญ่--4895

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน