Related Articles

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

15 พฤศจิกายน 2556 - 17 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานตาก

    เทศบาลเมืองตาก  โทรศัพท์ 0-5551-8888

    Tel. +66 5551 4341 -3

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีปและถ้วยพระราชทานฯขบวนแห่กระทงสายของชุมชนต่างๆการประกวดกระทงนำกระทงตามและกระทงปิดท้ายการออกร้านสินค้าOTOPการแสดงดนตรีของนักเรียน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป-1000-ดวงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ--4906

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน