Related Articles

ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

5 ตุลาคม 2556 - 13 ตุลาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม

    เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 03-441-1208

    Tel. +66 3475 2847 - 8

หมวดหมู่ ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประจำปี 2556ไหว้เจ้า 9 ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคลจำหน่ายอาหารเจหลากหลายชนิดกว่า 50 ร้าน ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีไหว้เจ้า-9-ศาล-เทศกาลกินเจสมุทรสาคร--4871

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน