Related Articles

"อวดเก่า เมืองแพร่ย้อนยุค" ตอน 101 ปี รถไฟเมืองแพร่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

1 เมษายน 2556 - 3 เมษายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานแพร่

    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทร. 0 5462 5873

    Tel. +66 5452 1118

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของคนเมืองแพร่ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตนเอง และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เยาวชน ประชาชน ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการสร้างกระแสการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมของดีในเมืองแพร่ให้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ชมนิทรรศการจิตรกรรมล้านนา และสล่าเมือง "สืบสานงานศิลป์ถิ่นโกศัย สายใยฮีตฮอยเฮา" ชมการออกร้านนิทรรศการจำลองวิถีชีวิต ชมกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมสนุกสนานกับการรำวงย้อนยุค ชมการแสดงดนตรีสุนทราภรณ์โดยวงสุนทราพาเพลิน ชมการประกวดละอ่อนย้อนยุค

ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และร่วมลีลาศ รำวงกับวงสุนทราพาเพลิน ชมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายหม้อห้อม ตีนจก "จากอดีตสู่อนาคต"

ในวันที่ 3 เมษายน 2556 ร่วมสนุกสนานกับการรำวงย้อนยุคและชมการประกวดหนุ่มสาวย้อนยุค

ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวแต่งกายย้อนยุคในสมัยโบราณเข้ามาร่วมงานด้วย

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/อวดเก่า-เมืองแพร่ย้อนยุค-ตอน-101-ปี-รถไฟเมืองแพร่--4862

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน