Related Articles

การแข่งขันกระดานโต้ คลื่น Quiksilver Surf

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กีฬาทางน้ำ

1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานภูเก็ต

เทศบาลเมืองป่าตอง โทรศัพท์ 0 7634 2080

Tel. +66 7621 1036 , +66 7621 2213

หมวดหมู่ กีฬาทางน้ำ

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 การแข่งขันกระดานโต้ คลื่

  การแข่งขันกระดานโต้คลื่น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักกีฬาโต้คลื่นจากทั่วทุกมุมโลก เข้าร่วมแข่งขัน

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/การแข่งขันกระดานโต้-คลื่น-Quiksilver-Surf--4800

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน