Related Articles

งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

2 มีนาคม 2556 - 17 มีนาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานภูเก็ต

191 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Tel. 0 7621 1036, 0 7621 2213

หมวดหมู่ ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัต

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้าร่วม "งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-17 มีนาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

ตารางการจัดกิจกรรม

2 มีนาคม 2556

07.00 น.   พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดม่าหนิก
              - โกนผมนาค
              - พิธีบรรพชาสามเณร
              - พิธีอุปสมบท

3 มีนาคม 2556

06.00 น.   พระสงฆ์ (พระนวกะ) เดินบิณฑบาต บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

9 มีนาคม 2556

06.00 น.   พระสงฆ์ (พระนวกะ) เดินบิณฑบาต ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

10 มีนาคม 2556

06.00 น.   - พระสงฆ์ (พระนวกะ) เดินบิณฑบาต ในพื้นที่อำเภอกะทู้

               - การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และการแข่งขันจักรยานคันทรีคลอสบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

12 มีนาคม 2556

09.00 น.   พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชน ผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดม่วงโกมารภัจจ์
               - ทำบุญตักบาตร
               - ถวายภัตตาหารเพล
               - พิธีบวงสรวงฯ

13 มีนาคม 2556

09.09 น.   พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรกรรม ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

17.00 น.   - การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และอาหารอร่อยภูเก็ต ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 24.00 น.)
               - การแสดงพารามอเตอร์ (ร่มบิน) ในบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.30 น.)

19.00 น.   ลานศิลปวัฒนธรรม ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 24.00 น.)
               - การแสดงหนังตลุง
               - มโนราห์
               - การแสดงรองเง็ง (แม่จิว ประโมงกิจ)
               - การแสดงตันหยง
               - การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ

20.30 น.   - การแข่งขันชกมวยไทย ณ พื้นที่อนุสรณ์สภานเมืองถลาง  
              - การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 23.00 น.)

14-15 มีนาคม 2556

17.00 น.   - การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และอาหารอร่อยภูเก็ต ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 24.00 น.)
              - การแสดงพารามอเตอร์ (ร่มบิน) ในบริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.30 น.)

19.00 น.   ลานศิลปวัฒนธรรม ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 24.00 น.)
               - การแสดงหนังตลุง
               - มโนราห์
               - การแสดงรองเง็ง (แม่จิว ประโมงกิจ)
               - การแสดงตันหยง
               - การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ

***หมายเหตุ

* วันที่ 3-17 มีนาคม 2556 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติพัฒนา ณ วัดท่าเรือ

* วันที่ 6-10 มีนาคม 2556 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วม "ทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง" ซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญดังนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง - วัดพระนางสร้าง - นบนางดัก - บ้านท้าวเทพฯ - พื้นที่อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก - วัดม่วงโกมารภัจจ์

* ตารางการจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7622 3617 หรือติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร-ประจำปี-2556--4447

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน