Economy and Investment

การันตี AECไม่เลื่อนซ้ำ ชี้ช่องSMEs บุกตลาดเพื่อนบ้าน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การันตี AECไม่เลื่อนซ้ำ


นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แผนการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำหนดเปิดสิ้นปี 2558 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิมที่จะเปิดวันที่ 1 ม.ค.2558 เชื่อว่าจะไม่เลื่อนไปจากกำหนดระยะเวลานี้อีกแล้ว เพราะขณะนี้ทุกประเทศอาเซียนต่างเร่งที่จะปรับกระบวนการภายในประเทศ เพื่อเปิดAECให้ได้ตามแผน หากมีการเลื่อนกำหนดเปิดอีก จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์อาเซียนได้ อีกทั้งอาจทำให้ประเทศในอาเซียนแข่งขันกับประเทศนอกอาเซียนได้ช้าลง เพราะกระแสการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

ด้านผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการจะใช้ประโยชน์จากAECเพื่อเจาะตลาดอาเซียนควรจะมีการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อสร้างความพร้อมก่อนไปทำการค้ากับประเทศในอาเซียน เพราะแม้ว่าAECจะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าคน วัตถุดิบ ระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนสะดวกขึ้น หรือรวมเป็นตลาดเดียวกัน แต่SMEsไทยก็ยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการของประเทศที่จะไปเจาะตลาด ยังไม่รวมผู้ประกอบการจากนอกกลุ่มอาเซียนที่เข้ามาทำการค้ากับอาเซียนมากขึ้น การประเมินจุดอ่อนSMEsไทยต้องประเมินศักยภาพในการผลิตสินค้าว่ามีกำลังการผลิตเท่าไหร่ที่จะรองรับคาสั่งซื้อ เพื่อเจรจากับประเทศคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม

ขณะเดียวกันSMEsไทยมีจุดแข็งด้านการทำกลยุทธ์ด้านการตลาด เพราะผู้ประกอบการไทยมีประสบการณ์และความรู้เรื่องกลยุทธ์ด้านนี้ดี

ทั้งนี้ SMEsควรเน้นเจาะตลาดกลุ่มอาเซียนใหม่ (ซีแอลเอ็มวี) ได้แก่ พม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาว เพราะไทยได้เปรียบประเทศเหล่านี้อยู่หลายด้านทั้งด้านสินค้าและบริการ สำหรับสินค้าส่งออกของไทยในอาเซียน 5 อันดับแรกช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 2555)ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่า 8,665 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.67% รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 5,746 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.63% เครื่องจักรและส่วนประกอบของเครื่อง2,348 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 4.4% เคมีภัณฑ์ 2,266 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 6.3%เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,849 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 14.55%

ที่มา : โพส์ทูเดย์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน