Economy and Investment

ชี้อินเดียเชื่อมอาเซียนโอกาสทองธุรกิจไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ชี้อินเดียเชื่อมอาเซียนโ


นายอนิล วาธวา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ให้วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดขึ้น จากการเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างอาเซียน-อินเดีย โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนไทย โดยกล่าวว่า อาเซียน-อินเดีย ได้มีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี ในการประชุมสุดยอดผู้นำที่กรุงนิวเดลี เมื่อปลายเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา เป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมการลงทุนและภาคการบริการ ที่จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ก่อนหน้านี้ อินเดีย-อาเซียนได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับภาคสินค้าแล้ว ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้การค้าระหว่างสองฝ่ายมีมากถึง 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ทุกๆ ปี มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งมั่นใจว่ามีโอกาสมากมายที่จะเกิดขึ้น จากการรวมตัวของชาติสมาชิกอาเซียน และ มองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนอินเดีย เพราะว่าไทยคือ ประตูสู่อาเซียน ปัจจุบันมีบริษัทใหญ่ของอินเดียมากถึง 75 บริษัท และกว่า 2,500 บริษัทร่วมทุนในประเทศไทย นักลงทุนอินเดียส่วนใหญ่มาลงทุนในไทย เพราะความสะดวกในการคมนาคม การเชื่องโยง และแรงงานฝีมือ พวกเราหวังว่าปัจจัยเหล่านี้จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต และจะมีนักลงทุนอินเดีย เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

ขณะเดียวกัน อินเดียก็เป็นตลาดแห่งโอกาสของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากไทย อินเดียกำลังมองหานักลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาภาคธุรกิจ และ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งภาคธุรกิจไทย มีความชำนาญในหลายด้านที่อินเดียต้องการต้องการอย่างมากในเวลานี้ อย่างเช่น การแปรรูป-แช่แข็งอาหาร การขนส่ง และ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อย่าง ถนนและเขื่อน

นอกจากนี้ ภาคการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือโอกาสที่นักลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะไทยควรพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะว่าอินเดียกำลังจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแห่งชาติที่เพิ่งประกาศใช้ไป

ไทย เป็นชาติที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุด จากการเชื่อมโยงระหว่างอินเดียอาเซียน เห็นได้จากการที่ขณะนี้มีการเชื่อมโยงกับทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ผ่านการก่อสร้างทางหลวงไตรภาคีเชื่อม อินเดีย เมียนมาร์ และไทย ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 ระบบขนส่งสินค้าต่างๆ จะสะดวก และรวดเร็วขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้นประเทศที่มีเงินในการลงทุน และศักยภาพมากที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศไทย

นอกจากเชื่อมทางบกแล้ว จะต้องพัฒนาการเชื่อมโยงทางทะเลด้วย เพื่อที่จะลดเวลาการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าลด ตามลงไปด้วย

ที่ผ่านมา การลงทุนโดยตรงจากอินเดียในไทย คิดเป็นมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ แต่มูลค่าการลงทุนจากไทยไปอินเดียนั้น ยังมีเพียงแค่ 100 ล้านดอลลาร์ นั่นหมายความว่าอินเดียต้องแสดงโอกาสที่มีให้นักลงทุนและภาคธุรกิจไทยเห็น

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไทยพิจารณาการบุกตลาดอินเดียกันมากขึ้น อินเดียเองก็ได้มีการจัดการส่งเสริมการค้าในพื้นที่ต่างๆ อย่างที่ รัฐคุชราต รวมถึงพื้นที่ตอนเหนือและภาคใต้ โดยบริษัทไทย ที่เข้าไปบุกตลาดอินเดียแล้ว เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ ก็กำลังดำเนินและขยายกิจการได้เป็นอย่างดี

อีกหนึ่งปัญหา คือ การเชื่อมโยง แม้ว่าเห็นเที่ยวบินที่พร้อมให้บริการระหว่างไทยและอินเดีย มากถึง 152 ไฟลต์ต่อสัปดาห์ แต่เรายังต้องการระบบโลจิสติกส์ที่ดีในอินเดีย และถ้าบริษัทไทยสามารถที่จะร่วมงานกับบริษัทอินเดีย ในการวางระบบโลจิสติกส์ได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อนาคตของการเชื่อมโยงกัน รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนควรให้ความสำคัญ ทั้งในแง่ของวัฒนธรรม และรวมไปถึงการเชื่อมโยงทางกายภาพ เพื่อที่จะเพิ่มการค้าและการลงทุน ผ่านการเชื่อมโยงของ ระบบคมนาคมทางอากาศ ทะเล และถนนหนทาง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน