Related Articles

กิจกรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา

19 กุมภาพันธ์ 2556 - 26 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานอุดรธานี

16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี

Tel. 0 4232 5406-7

หมวดหมู่ ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 กิจกรรมสรงน้ำพระบรมสารีร    กิจกรรมสรงน้ำพระบรมสารีร
 

วัดป่าบ้านค้อเป็นสถานที่สำคัญทางโบราณสถานและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนในพื้นที่มายาวนาน อีกทั้งยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เดินทางมาแสวงบุญจำนวนมากในแต่ละปี วัดป่าบ้านค้อตั้งอยู่ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ "พระอาจารย์ทลู ขิปปปญโญ" พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง (มรณภาพแล้ว) ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ซึ่งแปลว่าเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส่วนยอดปลายเป็นดอกบัวทองคำ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 33 พระองค์) ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา จำนวน 8 พระองค์ จังหวัดอุดรธานีได้จัดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ

 

ในช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี วัดป่าบ้านค้อจะจัดกิจกรรม "สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ" โดยในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 16 และมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
15.00 น.   พิธีบวชชีพราหมณ์
16.00 น.   พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
18.00 น.   ทำวัตรเย็น (ทุกวัน)
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3
05.00 น.   ธรรมรับอรุณ ณ พระมหาธาตุเจดีย์ (ทุกวัน)
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
10.00 น.   งานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
10.00 น.   งานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
14.00 น.   ทักษิณานุปทาน ถวาย แด่หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
15.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
19.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
14.00 น.   พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
19.30 น.   พิธีเวียนเทียนรอบลานพระมหาธาตุเจดีย์ และพิธีสดุดีในหลวงและพระราชินี
20.30 น.   จุดพลุ โคมไฟ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
21.00 น.   ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดคืน

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์  แรม 1 ค่ำ เดือน 4
07.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
09.30 น.   คณะชีพราหมณ์ ลาสิกขา เสร็จพิธี

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลและร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้

 

***หมายเหตุ

* กำหนดพิธีบวชชีพราหมณ์ทุกวัน ผู้ถือศีลบวชชีพราหมณ์ ถ้าประสงค์ลากลับก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามความสะดวก

* ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะตั้งโรงทาน หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัดป่าบ้านค้อ 0 4225 0730-2, 08 7949 5425, 08 2302-1555 เว็บไซต์ www.watpabankoh.com, www.facebook.com/watpabankoh หรือติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/กิจกรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ-วัดป่าบ้านค้อ--4753

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน