Related Articles

งานมรดกโลกบ้านเชียง 2556

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เวิร์กช็อปและการฝึกอบรม,งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

8 กุมภาพันธ์ 2556 - 10 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานอุดรธานี

16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี

Tel. 042-325406-7

หมวดหมู่ เวิร์กช็อปและการฝึกอบรม,งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานมรดกโลกบ้านเชียง 2556

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และที่สำคัญเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่อีสานตอนบน "มรดกโลกบ้านเชียง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาสัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไทพวน ที่มีความเป็นมายาวนานถึง 5,000 ปี โดยมีการขุดพบภาชนะดินเผาฝีมือระดับสูง เครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยโลหะ สิ่งของต่างๆ อีกมากมายที่บ่งบอกถึงอารยธรรมเก่าแก่ที่น่าศึกษาหาความรู้และรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป

 

งานมรดกโลกบ้านเชียง ปี 2556 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษชาวบ้านเชียง, ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา, ขบวนแห่สามเหลี่ยมมรดกโลก, กิจกรรม 7 อะเมซิ่งบ้านเชียง, การแสดงแสง เสียง ย้อนรอยอดีตไทพวนบ้านเชียง, ชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก รวมถึงการชมวิถีชีวิตชุมชนไทพวน การปั้นไห การเขียนสีลายไหบ้านเชียง การตีเหล็กโบราณและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

 

การจัดงาน "มรดกโลกบ้านเชียง" ในครั้งนี้ เน้นในเรื่องของสามเหลี่ยมมรดกโลกที่มีการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านเชียง โทร. 042-235001, 042-235215 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. 042-208340-41 หรือติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี

ดาวน์โหลดกำหนดการการจัดกิจกรรมภายในงานได้ ที่นี่

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานมรดกโลกบ้านเชียง-2556--4376

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน