Economy and Investment

พาณิชย์สั่ง ธุรกิจ โรงแรม โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถ ลุยยึด อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พาณิชย์รับมือเออีซีปี 58 สั่งเข็น 3 ธุรกิจบริการแกร่งลงสนามแข่งขัน บริการโรงแรม –โรงพยาบาล- อู่ซ่อมรถยนต์ยึดหัวหาดเพื่อนบ้าน พร้อมส่งซิกให้ตั้งรับธุรกิจการเงิน ประกันภัยจากสิงคโปร์ มาเลย์เข้ามาแข่งขัน


พาณิชย์สั่ง ธุรกิจ โรงแร     พาณิชย์สั่ง ธุรกิจ โรงแร


 

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่จะมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านรุกเข้ามาขยายตลาดในไทยจำนวนมาก ดังนั้นภาคธุรกิจไทยเองจะต้องมีการปรับตัว ทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการ ซึ่งกรมจะพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเข้ามาทำตลาดในไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน การขนส่งสินค้าซึ่งธุรกิจดังกล่าวในส่วนของสิงคโปร์ และมาเลเซีย ถือว่ามีความพร้อมและมีจุดแข็งของผู้ประกอบการ

ในขณะที่ประเทศไทยเอง ก็ต้องผลักดันธุรกิจของไทยออกสู่อาเซียน โดยเฉพาะธุรกิจการาจ(อู่ซ่อมรถยนต์) และที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ การโรงแรม โรงพยาบาล ซึ่งถือว่าประเทศไทยได้เปรียบคู่แข่ง เพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์รถยนต์และส่งออกไปทั่วโลก รวมไปถึงช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นจะต้องเร่งผลักดันกลุ่มธุรกิจนี้ให้มีการขยายฐานการผลิตออกไป

“ที่ผ่านมากรมได้มีการนำผู้ประกอบการไปสำรวจตลาด เช่น สมาคมค้าปลีก สมาคมเครื่องหนังและรองเท้าที่ไปดูตลาดที่ประเทศอินโดนีเซีย และเมียนมาร์เพื่อเป็นการศึกษาลู่ทาง กฎระเบียบ ความต้องการของตลาด รวมไปถึงการร่วมทุนกับกลุ่มทุนในท้องถิ่น ซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม หลังจากนี้คาดจะมีการจับคู่ธุรกิจและขยายความร่วมมือในการประกอบธุรกิจร่วมกันต่อไป”

สำหรับธุรกิจบริการด้านการรักษาพยาบาลของไทยทางกรมได้วางกลยุทธ์ไว้สองแนวทางคือการเชิญชวนให้ผู้ป่วยเข้ามารักษาในไทย แต่ก็ต้องมีการเจรจาในเรื่องของประกันภัย และสวัสดิการประกันสังคมให้ตรงกัน ส่วนอีกแนวทางคือการเข้าไปเปิดสถานบริการในกลุ่มประเทศเออีซี โดยนำบุคลากรของไทยเข้าไปให้บริการหรือเข้าไปลงทุนตั้งสถานพยาบาล เพราะในเรื่องทางการแพทย์ไทยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้รับบริการเป็นอันดับต้นๆของอาเซียน ดังนั้นการส่งเสริมธุรกิจบริการจึงเป็นแผนหนึ่งของกรมที่จะเร่งดำเนินการในปีนี้

อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรให้การดำเนินงานเป็นในลักษณะต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เช่นในอดีตจะมีกรมกองรับผิดชอบตามงาน เช่นสำนักตลาดก็จะดูแลเรื่องตลาด สำนักกิจกรรมดูแลเรื่องกิจกรรม สำนักยุทธศาสตร์ดูแลเรื่องแผนงาน แต่หากมีการปรับโครงสร้างใหม่ก็จะเป็นแท่ง คือจะดูเป็นรายสินค้าไป ซึ่งรายละเอียดต่างๆคาดว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้ชี้แจงในเร็วๆนี้

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน